Обука за интерни проверувачи за стандардот ISO 22000:2018

ДиМ Консалтинг, во соработка со LL-C (Certification) и партнерство со ERCA (European Register of Certificated Auditors), организира обука за интерни проверувачи по стандардот ИСО 22000:2018. Планот за обуката, како и деталите за обуката може да ги добиете со испраќање на е-маил на следната адреса: dmconsulting@t.mk.

Прочитај повеќе

Обука за интерни проверувачи за стандардот ISO 14001:2015

ДиМ Консалтинг, во соработка со LL-C (Certification) и партнерство со ERCA (European Register of Certificated Auditors), организира обука за интерни проверувачи по стандардот ИСО 14001:2015. Планот и обуката, како и деталите за обуката може да ги добиете со испраќање на е-маил на следната адреса: dmconsulting@t.mk.

Прочитај повеќе

Нови измени во стандардот ИСО 9001:2015

Сите барања на ISO 9001: 2015 се општи и се наменети да бидат применливи за секоја организација, без оглед на видот или големината, или производите и услугите кои ги обезбедува.

Прочитај повеќе