Побарајте понуда

Внимателно пополнете го формуларот со потребни податоци и ние ќе ве контактираме. 
Име на организацијата*
Адреса*
Поштенски број - Град*
ЕДБ (Единствен Даночен Број)*
Одговорно лице*
Лице за контакт*
Телефонски број на лицето за контакт*
Е-пошта за коресподенција*
Дејноста за која сакате имплементација*
Вкупниот број на вработени*
Број на вработените за имплементација*
Број на филијали надвор од седиштето*
Потребни стандарди*
Очекуван датум за имплементација (месец / година)*
Дополнителен коментар*
Пополнил*
*

Останати линкови

Пополнете ја кратката форма со податоци и ние ќе Ве контактираме. 
Сертификатите ERCA за надворешни водечки аудитори, внатрешните аудитори се глобално признати.