Нови измени во стандардот ИСО 9001:2015

Сите барања на ISO 9001: 2015 се општи и се наменети да бидат применливи за секоја организација, без оглед на видот или големината, или производите и услугите кои ги обезбедува.

Прочитај повеќе